۴۰ فکر سمی

چه کسی پنیر مرا جابجا کرده است؟
دی 28, 1396
مدیریت زمان
بهمن 23, 1396
Show all

این کتاب به بررسی ۴۰ فکر سمی پرداخته است . ۳ نویسنده نام برده شده با تحقیق و مشاوره هایی که داشته اند به این ۴۰ مورد رسیده اند . برای داشتن زندگی خوب حتی یک لحظه هم این افکار را نباید باور کرد .