کیمیاگر

هشت تان را از گرو نه درآورید
بهمن 24, 1396
ثروت سریع
بهمن 24, 1396
Show all

داستان در مورد چوپانی به اسم سنتیاگو است . کسی که در خواب رویایی را میبیند و تصمیم میگیرد به اهرام مصر برود تا به افسانه شخصی خود برسد . در این سفر اتفاقات بسیاری برای سنتیاگو می افتد . این کتاب شاهکاری از کوئیلو است که تاکنون میلیون ها نسخه از آن به فروش رفته است . کتابی که باید چندین بار نه تنها خواند بلکه باید آن را زیست کنیم ، تا در زندگی خودمان بتوانیم افسانه شخصی مان را لمس کنیم .