مدیریت زمان

۴۰ فکر سمی
بهمن 23, 1396
دنیای سوفی
بهمن 23, 1396
Show all

برایان تریسی میداند درباره مدیریت زمان ، اولویت های آن و نیز زندگی چه بگوید . اگر به گفته های او در این کتاب عمل کنید ، افزاریش درآمد و ارتقای کیفیت زندگی شما به طور شفگت انگیزی تضمین خواهد شد .