مدیریت بحران

دنیای سوفی
بهمن 23, 1396
common mistakes in english
بهمن 23, 1396
Show all

برایان تریسی در این کتاب به طور مختصر و مفید ، راهکار ها و اعتماد به نفس کافی برای شکستن شاخ مشکلات سخت پیش بینی نشده و حل سریع ، قاطع و کامل آنها را در اختیار شما قرار میدهد .